Лист МОН від 22.05.2015 № 1/9-253 "Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"
 
Навчальні програми

Програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчали інформатику в 2-4 класах (розпочинає діяти з 1 вересня 2016 року.)

Програма з інформатики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів  із змінами (наказ Міністерства освіти і науки України від № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»)

Програма з інформатики для 5-9 класів для ЗОШ з поглиблиним вивченням предметів природничо-математичного циклу. (Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-265 від 05.09.2012)
Програма надрукована в журналі "Комп'ютер у школі та сім'ї" №6 - 2012 року, с. 3-14.

 
Програма з інформатики для 9 класу
 
Поглиблене вивчення інформатики 
8-9 клас (починаючи з 2016/2017 н.р.)
8-9 клас
10-11 клас  
 
Програми з інформатики для 10-11 класів
рівень стандарту
академічний рівень
профільний рівень
Програма з інформатики для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів (авт. С. Іщеряков) (Лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2015 № 1/11-7136 )
 

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів

Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки

9-11

ВГ BHV

Лист МОН від 10.08.2011

№ 1/11-4927

Електронний збірник програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів

1-11

Перейти

Листи ІІТЗО від 13.02.2013

№ 14.1/12-Г-56 –

№ 14.1/12-Г-65

Програма курсу «Інформатика. Шукачі скарбів. II рівень» (автор Коршунова О.В.)

8

Весна

Лист ІІТЗО від 01.07.2011

№ 1.4/18-Г-416

«Основи інформатики» (автори Володіна І.Л., Володін В.В., Столяров Ю.О.)

8

Гімназія

Наказ МОН

від 18.09.2014 № 1054

Навчальна програма факультативного курсу «Основи опрацювання мультимедійних даних» (автор Крутієнко О.М.)

7-9

Миколаївський ОІППО

Лист ІІТЗО від 26.06.2015

№ 14.1/12-Г-835

Проектування робототехнічних систем (автори Кіт І.В., Кіт О.Г.)

7-9

Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї»

Листи ІІТЗО від 23.05.2013 № 14.1/12-Г-178

Навчальна програма «Інформатика. Єдиний базовий курс» (автори Є.А. Шестопалов, О.П. Пилипчук, І.І. Сальнікова)

8-9

Аспект

Лист ІІТЗО від 18.02.2011

№ 1.4/18-Г-84

Навчальна програма «Основи програмування» (автори Вапнічний С.Д., Зубик В.В., Ребрина В.А.)

7-9

Перейти

Лист ІІТЗО від 11.08.2011

№ 1.4/18-Г-710

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів загальноосвітні навчальних закладів (напрям: технологічний, профіль: інформаційно-технологічний) (автори Караванова Т.П., Костюков В.П.)

8-11

Журнал «Інформатика та інформацій-ні технології в навчальних закладах» 

Наказ МОН

від 05.03.2007 № 194

Навчальна програма «Інформатика. Єдиний базовий курс» (автори Дорошенко Ю.О., Завадський І.О., Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П.)

9-11

Інформатика в школі, № 1, січень 2012 р.

Лист ІІТЗО від 8.02.2011

 № 1.4/18-Г-84

Навчальна програма курсу за вибором «Сліпий метод друку» (автор Глюз Н.В.)

5-6

Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» 

Лист ІІТЗО від 1.10.2013

№ 14.1/12-Г-604

Навчальна програма курсу за вибором «Хмарні сервіси Office 365» (автори Литвинова С.Г., Амбросімова Г.С.)

5-8

ІІТЗН НАПНУ

Лист ІІТЗО від 9.12.2014

№ 14.1/12-Г-1922

Навчальна програма курсу за вибором «Бази даних в інформаційних системах» (автори Руденко В.Д., Лапінський В.В.)

10-11

Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» 

Лист ІІТЗО від 20.05.2013

№ 14.1/12-Г-199

Навчальна програма курсу за вибором «Операційні системи» (автори Руденко В.Д., Лапінський В.В., Жугастров О.О.)

10-11

Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» 

Лист ІІТЗО від 27.11.2013

№ 14.1/12-Г-655

Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" (автори Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО від 26.06.2015

№ 14.1/12-Г-823

Програма курсу за вибором "Введення в мережі. Маршрутизація і комунікації" (автори Дзюба С.М., Ткаченко Т.В., Бойко Ю.В., Войцеховський М.О.)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО від 26.06.2015

№ 14.1/12-Г-824

Програма курсу за вибором "Основи програмування на C#" (автори Войцеховський М.О., Проценко Т.Г.)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО від 13.01.2012

№ 14.1/12-Г-10

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори Дзюба С.М., Заставнюк О.О., Войцеховський М.О.)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО від 13.01.2012

№ 14.1/12-Г-9

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори Дзюба С.М., Пасічник В.А.)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО від 13.01.2012

 № 14.1/12-Г-8

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології в економіці» (автори  Мотурнак Є.В., Костюков В.А., Ніколаєв Т.Г.)

10-11

Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» 

Лист ІІТЗО від 15.08.2012

№ 14.1/12-Г-223

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів.(автори           Дзюба С.М., Заставнюк О.О., Войцеховський М.О.)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО від 13.01.2012

№ 14.1/12-Г-9

Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори Дзюба С.М., Пасічник В.А.)

10-11

Газета «Інформатика»

Лист ІІТЗО від 13.01.2012

 № 14.1/12-Г-8

Навчальна програма «Офісні інформаційні технології» (автори Потієнко В.О., Гочеряк Г. І.)

8-11

Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» 

Лист ІІТЗО від 03.04.2014

№ 14.1/12-Г-1057