Основні навчальні програми
Класи(рівні)
Рік затвердження програми
Посилання
Основна школа (5-9 класи)
5-8
2017
9
2015
Поглиблене вивчення інформатики
8-9
2016
Старша школа (10-11 клас)
Рівень стандарту
2017
Профільний рівень
  

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році”

Інформатика