Основні навчальні програми
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів) 5-6 Сайт МОН Наказ МОН від  07.06.2017 року
№ 804
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (колектив авторів) 7-9 Сайт МОН Наказ МОН від 29.05.2015 № 585
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу «Інформатика. 5-9 класи» (за ред. академіків НАПН України А.М. Гуржія і В.Ю. Бикова) 7-9 Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» Лист МОН від 17.07.2013 № 1/11-11636
Навчальна програма «Комп’ютерна графіка» для учнів 6 класів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу (авт. Ставицький С.Б., Старченко Л.М.) 6   Лист МОН від 04.08.2016 № 1/11-10681
Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. У частині варіативної складової 9-11 ВГ BHV Лист МОН від 10.08.2011 № 1/11-4927
Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення) 10-11 Сайт МОН Наказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Навчальна програма з інформатики для учнів 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів (авт. С. Іщеряков) 10-11 Завантажити Лист МОН від 21.05.2015 № 1/11-7136
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітні навчальних закладів (колектив авторів) 8-9 Сайт МОН Наказ МОН від 17.07.2013 № 983

 


Навчальні програми курсів за вибором та факультативів